Спорт ВВ МВД Украины

 

N 322 від 29.08.2007


             МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
                  Н А К А З
 
                N 322 від 29.08.2007 
 

Про затвердження Інструкції про порядок проведення в органах, підрозділах, установах, навчальних закладах, внутрішніх військах МВС України спортивних змагань, навчально-тренувальних      зборів, масової фізкультурно-оздоровчої роботи та здійснення матеріального забезпечення учасників цих заходів

 

 

На виконання Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1594, відповідно до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 6 травня 1998 року № 917 та з метою розвитку професійно-прикладних та інших видів спорту, удосконалення вогневої та фізичної підготовки особового складу органів внутрішніх справ України, а також посилення соціального захисту учасників спортивних заходів та створення належних умов для підготовки працівників МВС України до участі в національних і міжнародних змаганнях

 

НАКАЗУЮ :

 

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення в органах, підрозділах, установах, навчальних закладах, внутрішніх військах МВС України спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, масової фізкультурно-оздоровчої роботи та здійснення матеріального забезпечення учасників цих заходів (далі - Інструкція) (додається).

2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, ГУВВ, керівникам вищих навчальних закладів МВС України організувати вивчення Інструкції та забезпечити неухильне дотримання її положень при проведенні спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів та масової фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

Т.в.о. Міністра                                                                            М.В. Корнієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

           Додаток до наказу

           МВС України

           від 29.08.2007 № 322

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення в органах, підрозділах,

навчальних закладах, внутрішніх військах МВС України

спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів,

масової фізкультурно-оздоровчої роботи та здійснення

матеріального забезпечення учасників цих заходів1

 

1. Загальні положення

 

1.1.      Інструкція визначає порядок проведення в органах, підрозділах, навчальних закладах, внутрішніх військах МВС України спортивних змагань,
навчально-тренувальних   зборів   команд,   масової   фізкультурно-оздоровчої
роботи та секційної роботи (далі - спортивні заходи), направлення для участі в
цих заходах учасників2, витрати коштів, які виділяються згідно з кошторисами
органів  внутрішніх  справ,  навчальних  закладів,  внутрішніх  військ  МВС
України для забезпечення учасників спортивних заходів, норми забезпечення
спортивною формою учасників навчально-тренувальних зборів та працівників
спортивних команд.

              1.2.  Спортивні змагання за характером їх проведення можуть бути:

- особистими, в яких визначаються місця окремих спортсменів;

- командними, в яких визначаються місця команд учасниць;

- особисто-командними, в яких визначаються місця окремих спортсменів
і команд - учасниць;

-  класифікаційними,  в яких визначається  виконання  спортсменами
спортивних розрядів згідно з єдиною спортивною класифікацією України.

Змагання можуть проводитися також у вигляді спартакіад, чемпіонатів, розіграшів кубків, матчевих та товариських зустрічей.

1.3. З метою забезпечення цілеспрямованої підготовки працівників органів внутрішніх справ та їх успішного виступу на змаганнях вищого рівня (міжнародних,   чемпіонатах державного рівня, змаганнях Центральної ради ФСТ "Динамо" та МВС України) можуть проводитися навчально-тренувальні збори команд. Класифікація навчально-тренувальних зборів (додаток 1 до Інструкції), норма забезпечення спортивним майном (додаток 2 до Інструкції), норма забезпечення спортивним спорядженням та інвентарем (додаток 3 до Інструкції), норми витрат на харчування учасників спортивних заходів (додаток 5 до Інструкції).

 

 

Далі - Інструкція

2     Учасниками   спортивних   заходів  вважаються   спортсмени,  тренери,   судді   (арбітри), представники  (начальники)  команд та інші  учасники,  які згідно  з Положенням  про проведення   змагань   або   відповідно  до   списку,   затвердженого   відповідним   наказом (розпорядженням) беруть участь у заході

 

 

 

2. Проведення спортивних заходів

 

2.1. Спортивні заходи проводяться згідно з планом-календарем, затвердженим наказом, іншими наказами і кошторисами витрат на проведення спортивно заходу, що складається за встановленою формою (додаток 4 до Інструкції) і затверджується керівником органу, підрозділу, навчального закладу, внутрішніх військ МВС України, які їх проводять.

2.2. Змагання проводяться відповідно до чинних правил і положень про проведення змагань з різних видів спорту (далі - правила і положення), в яких зазначаються:

- мета та завдання змагань;

- керівництво організацією та проведенням змагань;

- місце проведення;

- підрозділи, які беруть участь у змаганнях;

- кількісний склад учасників та кваліфікація спортсменів і суддів;       

- програма змагань по днях;

- порядок визначення результатів змагань і переможців;

- порядок нагородження переможців і призерів змагань;

- умови прийняття учасників;

- порядок та строки подачі заявок.

2.3. Орган, підрозділ, навчальний заклад, внутрішні війська МВС України, які проводять змагання, зобов'язані:

- суворо дотримуватися встановлених вимог до рівня спортивної та
суддівської кваліфікації спортсменів та суддів;

- проводити спортивні заходи відповідно до календарного плану, правил і положення;

- раціонально використовувати засоби для організації та проведення
спортивних заходів та матеріального забезпечення їх учасників.

2.4. Орган, підрозділ, навчальний заклад, внутрішні війська МВС України,
які проводять навчально-тренувальні збори, зобов'язані:

-  затвердити план проведення збору, списки спортсменів, тренерів та
інших його учасників, передбачених цією Інструкцією;

-  призначити наказом (розпорядженням) начальника збору та його заступників;

-  приділити особливу увагу якості проведення навчально-тренувального
процесу, удосконаленню технічної майстерності спортсменів, додержанню учасниками дисципліни, етичних норм, правил поводження з технікою і зброєю, а також здійсненню інших заходів, які забезпечують безпеку при проведенні зборів.

2.5. Відповідно до календарного плану спортивних заходів складається окремий кошторис на проведення кожного заходу згідно з нормами витрат коштів, передбачених цією Інструкцією та чинним законодавством України.

2.6. Учасники спортивних заходів, які проводяться в системі МВС
України, забезпечуються:

 

 

№ з/п

Категорія осіб

Види забезпечення

Орган, підрозділ, навчальний заклад, внутрішні війська МВС, які направляють учасників на спортивні заходи

Орган, підрозділ, навчальний заклад, внутрішні війська МВС, які проводять спортивні заходи

1.

Особи рядового і начальницького складу органів, підрозділів внутрішніх справ та установ, військовослужбовці внутрішніх військ, курсанти (слухачі), викладачі навчальних закладів працівники з числа вільного найму МВС України

Для всіх учасників:

- збереження грошового утримання або заробітної плати на час перебування у відрядженні;

- оплата проїзду до місця проведення заходу та у зворотному напрямку;

 - оплата проживання (при ненаданні організаторами житлових приміщень) під час проведення заходу;

 - виплата добових за весь час перебування в дорозі;

- забезпечення харчуванням під час заходу;

- для членів спортивної команди (делегації) - надання спортивної форми та інвентарю

Для всіх учасників (за окремою вказівкою МВС України):

- оплата розміщення під час проведення заходу;

 - забезпечення харчуванням, фармакологічними відновлювальними засобами під час заходу

2.

Особи, що не працюють в органах внутрішніх справ

 

Витрати на відрядження, оплата за працю, яка виконана за тимчасовою трудовою угодою, харчування та житло на весь час проведення заходу відповідно до чинного законодавства України

 

2.7. При направленні учасників за персональним викликом на навчально-тренувальні збори, змагання, які проводяться за планами Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, місцевих органів виконавчої влади з питань фізичної культури і спорту, спортивних федерацій, товариств, оплата всіх витрат щодо цих заходів, за винятком зберігання грошового утримання особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ та військовослужбовцям внутрішніх військ, курсантам (слухачам), викладачам навчальних закладів та працівникам з числа вільного найму МВС України, здійснюється організаціями, які направляли персональний виклик.

 

3. Направлення учасників на спортивні заходи

 

Виїзд особового складу органів внутрішніх справ1 на спортивні заходи, оформлення посвідчень про відрядження і розрахунок витрат проводиться відповідно до порядку оформлення службових відряджень.

4. Перевезення учасників спортивних заходів     

 

4.1. Перевезення учасників до місць проведення спортивних заходів, які
проводяться в системі МВС, та у зворотному напрямку до місця служби
(роботи, навчання), а також перевезення службових собак, зброї, боєприпасів,
спортивного інвентарю та майна здійснюється в установленому порядку.

4.2. Перевезення учасників під час проведення спортивних заходів до
місць проведення змагань, тренувань, проживання, харчування, вокзалів,
аеропортів та річкових портів, автобусних станцій здійснюється автотранспортом органу, підрозділу, навчального закладу, внутрішніх військ
МВС України, які проводять захід.

 

 

1 Під особовим складом органів внутрішніх справ тут і далі мається на увазі рядовий і начальницький склад органів і підрозділів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ, курсанти (слухачі), викладачі навчальних закладів та працівники з числа вільного найму МВС України

 

5. Виплата добових учасникам спортивних заходів

 

5.1. Учасникам при направленні їх на спортивні заходи з виїздом із місця
дислокації (роботи, навчання) виплата добових за кожний день перебування в
дорозі в обидва кінці проводиться згідно із встановленим у системі МВС
України порядком відрядження.

5.2. Добові виплачуються на підставі належним чином оформлених і
звірених із проїзними документами відміток у посвідченні про відрядження
щодо дати прибуття до місця проведення заходу і виїзду до місця служби, а
також відміток про забезпечення житлом. Це посвідчення завіряється підписом
відповідальної особи та печаткою органу, підрозділу, навчального закладу,
внутрішніх військ МВС України, які забезпечували проведення заходу.

При видачі посвідчення про відрядження учасники повинні бути попереджені про необхідність обов'язкового належного оформлення вказаних відміток.

 

6. Забезпечення учасників спортивних заходів коштами на харчування, придбання засобів реабілітації, медикаментів та перев'язних матеріалів

 

6.1.    Іногородні  учасники  змагань,  забезпечуються  харчуванням  або
коштами на весь час перебування в місці проведення заходу. Учасники
навчально-тренувальних зборів та змагань, які  проживають  у місцях їх
проведення, забезпечуються харчуванням або коштами на час фактичного
перебування на зборах, змаганнях, а місцеві учасники - у дні фактичного
виконання ними своїх обов'язків (додаток 5).

6.2.    Учасники    спортивних    заходів    (спортсмени)    забезпечуються
медикаментами, фармакологічними відновлювальними засобами, вітамінами і
білково-глюкозними препаратами, водолікувальними процедурами в порядку,
указаному в додатку 5 до Інструкції.

6.3. Норми  витрат  на  забезпечення  учасників  спортивних  заходів
харчуванням, фармакологічними відновлювальними засобами, вітамінами та
білково-глюкозними препаратами встановлюються згідно з додатком 5 до
Інструкції.

6.4. Члени головної суддівської колегії, до обов'язків яких належить
перевірка   готовності    місць   змагань,    спортивних    споруд,    спортивного
інвентарю, суддівської апаратури, приладів та обладнання, робота у складі
мандатної комісії по допуску учасників до змагань і апеляційної комісії,
організація роботи суддівської колегії на час проведення заходів, підготовка та
опрацювання суддівських матеріалів, підбиття підсумків змагань, затвердження   результатів виступів спортсменів, оформлення та видача документації представникам (начальникам) команд, а також надання органу, підрозділу, навчальному закладу,  внутрішнім військам МВС України, які проводять заходи, звіту про змагання, можуть забезпечуватися харчуванням додатково відповідно до терміну проведення змагань.

Головний суддя, головний секретар та комендант заходу прибувають до місця проведення змагань не пізніше ніж за добу до початку змагань та вибувають з відрядження не раніше наступного дня після закінчення змагань.

Харчування осіб зазначених категорій проводиться за рахунок добових.

6.5. У випадках коли судді через певні умови роботи, яку вони
виконують на змаганнях, не можуть своєчасно харчуватися, дозволяється
видавати їм замість добового раціону харчування гроші готівкою згідно із
встановленими нормами.

6.6. На час проведення спортивних заходів з багатоборства інспекторів-кінологів для харчування службових собак додатково видається по 150 г м'яса
другої категорії або конини на одну добу як ласощі.

6.7. Підставою для зарахування на харчування, видачі фармакологічних
відновлювальних засобів, вітамінних і білково-глюкозних препаратів є:

- на змаганнях - протокол мандатної комісії та список учасників змагань
(додаток 7);

- на навчально-тренувальних зборах - список учасників збору згідно з журналом обліку спортсменів, тренерів та інших учасників на навчально-тренувальному зборі (додаток 8);

- на інших спортивних заходах - протокол мандатної комісії або списки учасників заходу.

6.8. У разі відсутності з об'єктивних причин можливості та доцільності
організації повноцінного харчування під час проведення заходу в безготівковому порядку дозволяється виплата вартості харчування готівкою під особистий підпис.

Відомості заповнюються тільки чорнилом або кульковою ручкою без підчисток та виправлень. Збір підписів на чистому бланку без попереднього заповнення всіх граф відомості забороняється.

6.9. При безготівковому харчуванні учасників особа, яка відповідає за
харчування, зобов'язана після закінчення заходу разом з директором та головним бухгалтером підприємства громадського харчування скласти акт про
кількість відпущених раціонів харчування, де обов'язково вказати загальну
вартість харчування за добу та весь період проведення заходу (додаток 10).

Акт складається у двох примірниках, з яких один видається особі, що відповідає за харчування, а другий залишається на підприємстві громадського харчування.

6.10. Особа, яка відповідає за харчування, не пізніше 3 діб після
закінчення спортивного заходу подає у фінансове управління (відділ) органу,
підрозділу, навчального закладу, внутрішніх військ МВС України, які проводили захід, звіт. До звіту додається:

- наказ або розпорядження та затверджений кошторис витрат на проведення заходу;

-  протокол мандатної комісії про допуск до змагань або список учасників
збору;

-  список осіб, які харчувалися, відомості видачі грошей на харчування
або примірник акта видачі учасникам спортивних заходів раціонів харчування,
відомості видачі фармакологічних відновлювальних засобів, вітамінів, білково-глюкозних препаратів.

6.11. Витрати на придбання фармакологічних відновлювальних засобів,
вітамінних і білково-глюкозних препаратів для учасників здійснюється за
рахунок структурного підрозділу МВС, який відповідає за проведення заходу.

6.12. Харчування учасників  під час проведення спортивно-масового
заходу здійснюється за рахунок відряджаючої сторони або органу, підрозділу,
навчального закладу, внутрішніх військ МВС України, які проводять захід (за
вказівкою МВС України).

Відповідальний від органу, підрозділу, навчального закладу, внутрішніх військ МВС України у посвідченні про відрядження ставить відмітку про забезпечення харчуванням за рахунок підрозділу, який проводить захід.

 

7. Забезпечення учасників спортивних заходів безкоштовним житлом та оплата праці особам, які залучаються до проведення спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів

 

7.1.   Розміщення  учасників  під  час  проведення  спортивного  заходу
здійснюється за рахунок відряджаючої сторони або органу, підрозділу,
навчального закладу, внутрішніх військ МВС України, які проводять захід (за
вказівкою МВС України).

Місцеві учасники навчально-тренувальних зборів, змагань забезпечуються органом, підрозділом, навчальним закладом, внутрішніми військами МВС України, які проводять захід, жилим приміщенням на весь час його проведення. Розрахунок проводиться згідно з нормами чинного законодавства України.

7.2. У випадках залучення до обслуговування змагань або навчально-тренувальних зборів тимчасових (погодинних) робітників як суддів (арбітрів),
тренерів, медичних працівників, підсобних робітників, друкарок тощо орган,
підрозділ, навчальний заклад, внутрішні війська МВС України, що проводять
захід, укладають з ними трудовий договір чи угоду відповідно до чинного
законодавства України. При цьому дозволяється виплачувати їм заробітну
плату з розрахунку окладів (ставок), чинних для аналогічних категорій
робітників, на підставі представленого табеля обліку роботи (додаток 12).

7.3. У період проведення тренувальної роботи в секціях з професійно-прикладних видів спорту, крім спортивних секцій, які організовані у військових  частинах,  на тренерську  роботу  можуть  залучатися  особи   із
сторонніх   організацій   на   умовах   погодинної   оплати   праці.   Оплата   їм
проводиться  з  передбачених  для   цієї  мети  коштів  з  розрахунку  ставок заробітної плати тренерів-викладачів по спорту за фактичні години тренерської роботи, але не більше 50 годин на місяць. Дозвіл на цю роботу видається керівником структурного підрозділу МВС України.

7.4. Залучення позаштатних тренерів-викладачів по спорту з погодинною
оплатою в навчальних закладах МВС України дозволяється:

- за умови відсутності в штаті навчального закладу фахівців з
відповідного виду спорту та необхідної кваліфікації;

- якщо праця штатних фахівців з числа викладачів перевищує місячну
норму навчальних занять і вони не залучаються в навчальному закладі до
додаткової навчальної роботи більше встановленої норми на умовах погодинної оплати праці.

7.5. На навчально-тренувальних зборах і в спортивних секціях кількісний
склад груп, при якому дозволяється наймати тренера, має становити:

-    спортсменів-початківців - 12 чоловік

-    спортсменів 2-го, 3-го розрядів - 10 чоловік

-    спортсменів 1-го розряду, кандидатів у майстри спорту - 7 чоловік

-    майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу - не менше 2 чоловік.

 

8. Нагородження переможців спортивних змагань

 

8.1.   Команди   і   окремі  спортсмени,  які   зайняли   призові   місця  на
спортивних змаганнях, можуть нагороджуватися відповідними призами та
цінними   пам'ятними   подарунками   згідно   з   витратами   на   нагородження,
визначеними кошторисами.

8.2. Нагородження команд, окремих спортсменів-переможців та призерів
спортивних    змагань    призами,     подарунками,     вимпелами,    дипломами,
грамотами,  медалями і  жетонами  проводиться згідно  із  положенням  про
змагання з відповідного виду спорту на підставі підсумкових протоколів і
списку переможців та призерів, завірених підписом головного судді.

8.3. Видача пам'ятних призів, подарунків спортсменам-переможцям та
призерам змагань проводиться під особистий підпис кожного з них у відомості
(додаток 14). Вручення перехідних командних призів оформляється актом
(додаток 15), а у військових частинах, навчальних закладах МВС України -
наказом відповідного командира (начальника, ректора) за підсумками змагань.

8.4. Перехідні призи оприбутковуються органом, підрозділом, навчальним закладом, внутрішніми військами МВС України, який провів його оплату. Передача призу іншому органу, підрозділу, навчального закладу, внутрішнім   військам МВС України проводиться відповідно до вимог законодавства із оформленням доручення та накладної ф.3-3.

 

 

Департамент роботи з персоналом          Департамент фінансових ресурсів

                                                                      та бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

Класифікація

навчально-тренувальних зборів команд

 

№ з/п

Назва зборів

Орган, підрозділ, навчальний заклад, внутрішні війська МВС України, які проводять збори

Тривалість зборів

Спортивна кваліфікація спортсменів

Кількість спортсменів

1.

Навчально-тренувальні збори команд МВС України, які готуються до міжнародних та національних змагань, чемпіонатів ЦР ФСТ "Динамо" України, товариських зустрічей

МВС України, територіальне ГУМВС, УМВС (за вказівкою МВС)

До 21 доби

Не нижче І спортивного розряду

Полуторний склад спортсменів, які повинні взяти участь у змаганнях, а у видах єдиноборств -подвійний склад

2.

Тренування, міжсезонні та оздоровчі збори команд МВС України

МВС України територіальне ГУ, УМВС (за вказівкою МВС)

До 18 діб

Не нижче І спортивного розряду

До 15 спортсменів

3.

 

 

Навчально-тренувальні збори команд ГУ, УМВС України в Автономній Республіці Крим,    в    областях,    містах    Києві    та Севастополі,     на     транспорті,    вищих навчальних закладів, внутрішніх   військ, департаментів, самостійних управлінь та відділів апарату МВС України, які готуються до чемпіонатів МВС України, товариських зустрічей, міжнародних змагань.

ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим,   областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті,              вищі навчальні           заклади, внутрішні           війська, підрозділи центрального апарату МВС

До 15 діб

 

 

Не нижче І спортивного розряду

 

 

Не більше ніж півтора складу спортсменів, які повинні взяти участь у    змаганнях,    а    у

видах єдиноборств — не більше подвійного складу

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

 

НОРМА

забезпечення спортивним майном учасників спортивних заходів */**/***

 

з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Строк експлуатації

Кількість предметів

Примітка

1.

Бейсболка

Шт.

1 рік

2

1

2.

Костюм спортивний

Компл.

2 роки

1

1

 1.  

Костюм тренувальний

Компл.

1 рік

2

1

 1.  

Куртка

Шт.

1 рік

2

1

5.

Вітровка

Шт.

1 рік

2

1

 1.  

Футболка

Шт.

1 рік

2

1

7.

Теніска

Шт.

2 роки

2

1

8.

Майка спортивна

Шт.

1 рік

4

1

9.

Плавки

Шт.

1 рік

1

1

10.

Кросівки

Пара

1 рік

3

1

11.

Тапочки спортивні (кеди чи напівкеди)

Пара

1 рік

1

1

12.

Сумка

Шт.

2 роки

1

1

13.

Рюкзак

Шт.

2 роки

1

1

14.

Раковина захисна

Шт.

2 роки

1

2

15.

Кала захисна

Шт.

1 рік

1

2

16.

Шолом захисний

Шт.

2 роки

1

2

17.

Захисне спорядження

Пара

1 рік

1

2

18.

Рукавички

Пара

1 рік

1

2

19.

Лапи боксерські

Пара

2 роки

1

2

20.

Кімоно (куртка самбо)

Комплект

1 рік

1

2

21.

Труси для боротьби

Шт.

1 рік

1

2

22.

Трико для борця

Шт.

1 рік

1

2

23.

Самбетки (борцівки)

Пара

2 роки

1

2

24.

Футболка

Шт.

1 рік

2

3

25.

Труси футбольні

Шт.

1 рік

2

3

26.

Гетри футбольні

Пара

1 рік

2

3

27.

Щитки футбольні

Пара

4 роки

1

3

28.

Рукавиці воротарські

Пара

1 рік

1

3

29.

Наколінники воротарські

Пара

1 рік

1

3

30.

Бутси для футболістів

Пара

2 роки

1

3

31.

Кепі

Шт.

1 рік

2

4

32.

Куртка стрілецька

Шт.

3 роки

1

4

33.

Взуття для стрільби

Пара

2 роки

1

4

34.

Майка

Шт.

1 рік

2

5

35.

Труси легкоатлетичні

Шт.

1 рік

1

5

36.

Кросівки та шиповки

Пара

1 рік

1

5

37.

Шапка лижна

Шт.

2 роки

1

6

38.

Костюм лижний

Шт.

3 роки

1

6

39.

Брюки лижні

Шт.

3 роки

1

6

40.

Гетри лижні

Пара

2 роки

1

6

41.

Рукавиці лижні

Пара

3 роки

1

6

42.

Шкарпетки для лижників

Пара

1 рік

2

6

43.

Черевики лижні

Пара

3 роки

1

6

44.

Костюм для ковзаняра

Комплект

2 роки

1

7

45.

Взуття для ковзаняра

Пара

2 роки

1

7

46.

Трико для важкоатлетів

Шт.

1 рік

1

8

47.

Ремінь важкоатлетичний

Шт.

5 років

1

8

48.

Черевики для важкоатлетів

Пара

Зроки

1

8

 

* Додатково до норм забезпечення основним форменим одягом, затверджених наказом МВС України від 15.02.02 № 148 „Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України"

** Дозволяється видавати спортивне майно, не передбачене нормою забезпечення, але необхідне для занять відповідним видом спорту та замість одних предметів спортивного майна інше.

*** Облік, вибракування та списання спортивного майна здійснюється відповідно до наказу МВС України від 05.12.2003 № 1489 „Про затвердження Положення про забезпечення речовим майном осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ МВС України".

 

 

Примітки:

 1. Видається працівникам органів внутрішніх справ та учасникам спортивних заходів з різних видів спорту.
 2. Видається працівникам органів внутрішніх справ для занять боротьбою,
  боксом.
 3. Видається працівникам органів внутрішніх справ - гравцям футбольної
  команди.
 4. Видається працівникам органів внутрішніх справ дія занять професійно - прикладними видами спорту.
 5. Видається працівникам органів внутрішніх справ для занять легкою
  атлетикою.
 6. Видається працівникам органів внутрішніх справ для занять лижним
  спортом.
 7. Видається працівникам органів внутрішніх справ для занять ковзанярським спортом.
 8. Видається працівникам органів внутрішніх справ для занять важкою
  атлетикою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

 

НОРМА

забезпечення спортивним спорядженням та інвентарем органів, підрозділів

вищих навчальних закладів, внутрішніх військ МВС України (спортивних

залів, майданчиків для занять різними видами спорту)

 

№ з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Строк експлуатації

Кількість предметів

Примітка

 1.  

Кінь гімнастичний

Шт.

5 років

1

1

 1.  

Козел гімнастичний

Шт.

5 років

1

1

 1.  

Кільця гімнастичні

Пара

3 роки

 

 

 1.  

Мати гімнастичні (татамі)

Комплект

5 років

 

1

 1.  

Килим (татамі) для боротьби

Комплект

5 років

 

3

 1.  

Бруси паралельні

Шт.

10 років

1

1

 1.  

Жердини до брусів

Пара

2 роки

1 на кожен з брусів

1

 1.  

Турнік розбірний

Шт.

10 років

1

1

 1.  

Канат (вертикального підйому на гору)

Шт.

3 роки

2

1

10.

Канат для перетягування

Шт.

3 роки

2

1

11.

Штанга розбірна

Комплект

20 років

1

2

12.

Гирі спортивні (16,24, 32 кг)

Шт.

безстроково

1

2

13.

Гантелі різні

Пара

безстроково

10

2

14.

Тренажери для атлетичної гімнастики

Шт.

безстроково

 

1

15.

Мішок боксерський

Шт.

3 роки

1

3

16.

Сітка волейбольна

Шт.

2 роки

1

4

17.

М'яч волейбольний

Шт.

1

2

4

18.

Сітка для футбольних воріт

Комплект

3 роки

1

5

19.

М'яч футбольний

Шт.

1

1

5

20.

Насос для м'ячів

Шт.

3 роки

2

4,5,6

21.

Кільця баскетбольні

Пара

5 років

2

6

22.

Сітки баскетбольні

Пара

1 рік

2

6

25.

Ракетка для великого тенісу

Пара

1 рік

1

7

26.

Сітка для великого тенісу

Комплект

2 роки

1

7

27.

М'яч для настільного тенісу

Шт.

0,5 року

1

8

28.

Ракетка для настільного тенісу

Шт.

1 рік

4

8, на кожний стіл

29.

Стіл для настільного тенісу

Шт.

5 років

1

8

30.

Ковзани бігові

Пара

5 років

 

9

31.

Макети ножів та пістолетів (гумові)

Комплект

5 років

10

10

37.

Граната спортивна Ф-1

Шт.

5 років

10

10

38.

Навушники

Шт.

2 років

1

10

39.

Лижі спортивно-бігові з палицями і кріпленнями

Пара

2 роки

1

11,

кожному члену команди

40

Мазь лижна

Грам

1 рік

100 г

11, на пару лиж

41.

Свисток суддівський

Шт.

1 рік

1

12

42.

Рулетка металева

Шт.

1 рік

1

12

43.

Секундомір

Шт.

5 років

2

12

44.

Годинник електронний

Шт.

5 років

1

12

 

* Дозволяється видавати спортивне спорядження та інвентар, не передбачений нормою забезпечення, але необхідний для занять відповідним видом спорту, та замість одного виду спортивного спорядження та інвентарю інше.

 * Дозволяється видавати спортивне знаряддя (альпіністське спорядження), не передбачене цією нормою забезпечення, але потрібне для занять відповідним видом спорту.

 

 

Примітки:

 1. Видається за наявності гімнастичних і тренажерних залів (майданчиків).
 2. Видається за наявності залу для занять важкою атлетикою.
 3. Видається за наявності залу для боротьби.
 4. Видається за наявності залу або спортивного майданчика для гри у
  волейбол.
 5. Видається за наявності спортивного майданчика для гри у футбол.
 6. Видається за наявності залу або майданчику для гри в баскетбол.
 7. Видається за наявності залу або спортивних майданчиків для занять
  великим тенісом.
 8. Видається для занять настільним тенісом.

9. Видається для занять ковзанярським спортом.
10. Видається для занять професійно-прикладними видами спорту.
11. Видається для занять лижним видом спорту.

12. Видається для тренерів та суддівських бригад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

 

 

Зразок

                                                                                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                      __________________________________                                                    

                                                                                      (керівник органу МВС, який проводить

                                                                                       _________________________________

                                                                                       спортивні заходи, звання, П.І.Б.)

 

КОШТОРИС

 

витрат на проведення _________________________________________________________

____________________________________________________________

 

1. Місце проведення__________ 

2. Термін проведення_________  

3. Кількість учасників_________ 

 

 

№ з/п

Найменування витрат

Кількість чоловік

Вартість одиниці витрат

Кількість діб

Загальна сума в грн.

1

2

3

4

5

6

 1.  

Харчування спортсменів

 

 

 

 

 1.  

Харчування інших учасників

 

 

 

 

 1.  

Оренда готелю для розміщення іногородніх (місцевих)          учасників, суддів, представників

 

 

 

 

 1.  

Оренда місць змагань

1.

2.

3.

 

 

 

 

 1.  

Нагородження:

1. Призи командні

2. Призи особисті

 

 

 

 

 1.  

Обладнання та оформлення місць змагань

1.

2.

3.

 

 

 

 

 1.  

Придбання медикаментів

 

 

 

 

 1.  

Придбання спортивного майна для збірної команди

 

 

 

 

 1.  

Придбання спортивної атрибутики

 

 

 

 

10.

Витрати на організаційно-господарчі та культурно-масові заходи

 

 

 

 

11.

Інші витрати

 

 

 

 

 

 

 

Керівник  

підрозділу по роботі з персоналом

_________________20___року

 

Начальник (заст. начальника)

фінансового підрозділу

_________________20___року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

 

Норми витрат

на харчування учасників спортивних заходів з розрахунку на

одну особу на добу (грн.) та забезпечення фармакологічними

відновлювальними засобами

 

№ з/п

 

 

Рівень спортивних заходів

 

 

Види спорту з великим фізичним навантаженням та енерго-витратами

 

 

Інші види спорту

 

 

Фармакологічні відновлювальні засоби

Види спорту з великим фізичним навантажен­ням

Інші види спорту

1.

Чемпіонати ГУМВС, УМВС України в Автономній  Республіці  Крим,  областях, містах       Києві   та    Севастополі,    на транспорті,   ГУВВ,   вищих   навчальних закладів МВС України:

- для спортсменів

- для інших учасників

 

 

 

 

 

До 25

До 25

 

 

 

 

 

До 25

До 25

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

-

-

2.

Чемпіонати та першості МВС України:

- для спортсменів

- для інших учасників

 

До 52

До 27

 

До 42

До 27

 

До 22

-

 

До 15

-

3.

Навчально-тренувальні збори для  збірних команд   та   окремих   спортсменів,   які готуються до чемпіонатів МВС України, товариських зустрічей:

- для спортсменів

- для інших учасників

 

 

 

 

До 52

До 27

 

 

 

 

До 42

До 27

 

 

 

 

До 22

-

 

 

 

 

До 15

-

4.

Навчально-тренувальні збори для  збірних команд МВС України, які готуються до міжнародних  та   національних  змагань, чемпіонатів ЦР ФСТ "Динамо" України, товариських зустрічей:

- для спортсменів

- для інших учасників

 

 

 

 

 

До 68

До 36

 

 

 

 

 

До 60

До 32

 

 

 

 

 

До 22

-

 

 

 

 

 

До 15

-

5.

 

Навчально-тренувальні     збори     збірних команд     МВС  України,  які  готуються безпосередньо    до    олімпійських    ігор, чемпіонатів, кубків світу та Європи

- для спортсменів

- для інших учасників

 

 

 

 

До 84

До 45

 

 

 

 

До 76

До 42

 

 

 

 

До 22

-

 

 

 

 

До 15

-

 

Додаток 6

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

 

Перелік видів спорту

з великими фізичними навантаженнями та енерговитратами

 

з/п

Вид спорту

1.

Офіцерське триборство (багатоборство)

2.

Багатоборство груп захоплення

3.

Багатоборство снайперів

4.

Самбо

5.

Рукопашний бій

6.

Дзюдо

7.

Боротьба греко-римська

8.

Боротьба вільна

9.

Гирьовий спорт

10.

Важка атлетика

11.

Волейбол

12.

Гандбол

13.

Легка атлетика

14.

Лижний спорт

15.

Плавання

16.

Тріатлон

17.

Тхеквондо

18.

Баскетбол

19.

Футбол

20.

Міні-футбол (футзал)

21.

Кікбоксинг

22.

Орієнтування спортивне

23.

Тайський бокс

24.

Регбі

25.

Біатлон

26.

Багатоборство кінологів

27.

Універсальний бій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Інструкції, затвердженої

наказом МВС України

від 29.08.2007 № 322

 

 

 

Зразок

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________                                          Головний суддя______________

(найменування органу МСВ,                                                                         (найменування

__________________________                                          ____________________________

який відповідає за проведення                                          спортивних змагань, П.І.Б.)

__________________________                                                                  _________________

спортивного змагання)                                                                                          (підпис)

 

                                                                                              ___ ________________ 20___року

 

 

ПРОТОКОЛ

мандатної комісії щодо допуску

учасників до змагань

Команда

_______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                               (найменування підрозділу, який команда представляє

допущена                                     до                                  змагань                                  в

допущена                                                     до                                                     змагань

______________________________________________

найменування спортивних змагань

які проводяться в м._______________________ з____________________ до

____________ 20___ року, у кількості____________ чоловік у такому складі:

(прописом)

 

№ зп

П.І.Б.

Місто

Спортсмен, тренер, представник команди

№ посвідчення про відрядження

 

 

 

Голова мандатної комісії

по допуску учасників

до змагань

 

Члени комісії:                                                                                  ___________    ______________

                                                                                                             (підпис)                  (П.І.Б.)

___________    ______________

                                                                                                             (підпис)                  (П.І.Б.)

___________    ______________

                                                                                                             (підпис)                  (П.І.Б.)

__________________ 20___ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 24 мар 2012 
StorDA